UUTISET & AJANKOHTAISET ASIAT
UIMARANTAKYSELY

Viikolla 22 Kankkilan kylän postilaatikkoihin jaettiin kylätiedotteen mukana rantakyselylomake, jossa oli muutama kysymys ja mukana postimerkillä ja osoitteella varustettu palautuskirjekuori valmiina. Nykyisin kyselyt hoidetaan usein somen avulla, jolloin osallistumisprosentti jää melko pieneksi.

Teenon ranta on ns. kylän ranta ja sijaitsee yhteismaalla, johon kuuluu 128 osakasta. 31.1.1980 kylätoimikunnan perustamisen yhteydessä kyläkokous (n. 50 henkilöä) päätti (9§), että "Kylätoimikunnan ensimmäiseksi tehtäväksi tuli alkuun panna laiturin ja tien kunnostaminen uimarantaan..." Uimarantaa on yhdistyksen ja talkoolaisten voimin hoidettu 39 vuoden ajan, sillä kylätoimikunnan tehtävät siirtyivät  1990-luvun lopussa rekisteröidylle kyläyhdistykselle. Samalla tapaa kylätoimikunnan "vastuulle" siirtyi aikoinaan kenttä ja yhteismailla olevien hiekkakuoppien ja puuston hoitaminenkin.

Kyläyhdistys on kutsunut kaikki yhteismaaosakkaat 26.6.19 pidettävään kokoukseen, jossa käsitellään mm. Teenon rannan kunnostamiseen tarvittavaa avustusta ja samalla otetaan esille rannanhoitoon liittyvä vastuu. Rantakyselyn vastauksista tehty yhteenveto esitetään kokouksessa, joten kannattaa vastata ja muistaa myös postittaa lomake viimeistään 17.6.19.

Oman kiinteistön yhteismaaosakkuuden voi tarkistaa kiinteistörekisteriotteesta (MML).

1950-luvulla rantaa laitettiin talkoilla kuntoon ja SPR antoi silloin rahallista tukeakin.

Kunnan uimakoulu Teenon rannalla 1980-luvulla
Kunnan uimakoulu Teenon rannalla 1980-luvulla