YHDISTYKSEN HISTORIAA


1970-luvun loppupuolella Vanhainkodin johtajana toimi hyvin energinen ja asioihin tarttuva Reija Grönroos, eikä kestänyt kauankaan, kun ajatus kyläkokouksen koolle kutsumisesta ja sen myötä kylätoimikunnan perustamisesta oli valmis. Kylä ravistautui toimimaan taatakseen olemassaolonsa, puolustaakseen etujaan ja näyttääkseen, että syrjäkylälläkin eletään ja halutaan elää. Perustettiin Kankkilan kylätoimikunta.

Kylätoimikunta järjesti pikkujoulut kyläläisille 1993 hirvimajalla
Kylätoimikunta järjesti pikkujoulut kyläläisille 1993 hirvimajalla


EU toi sitten tullessaan mahdollisuuden saada taloudellista tukea kylätoiminnan kehittämiseen. Tähän apuun tartuttiin ja sen myötä kylätoimikunta oli rekisteröitävä ja saatettava yhdistyslain edellyttämään kuntoon. Tässä yhteydessä päätettiin antaa perustettavalle yhdistykselle nimi Kankkilan Seutu-yhdistys ry, sillä näin toimintaa voitiin esim. erilaisten tapahtumien myötä laajentaa koskemaan myös muuta pitäjää. Kankkilan Seutu-yhdistys ry rekisteröitiin 1998. Tuen turvin kunnostettiin ensin kylän omistukseen hankittu Maneesirakennus erilaisia tapahtumia varten. Myöhemmin saatiin kuntoon myös Teenoon uimaranta sekä sinne johtava tie.

Kunnan puolesta järjestettiin muutaman kylän uimarannoilla uimakouluja, kuten Teenolla 1983.
Kunnan puolesta järjestettiin muutaman kylän uimarannoilla uimakouluja, kuten Teenolla 1983.

EU:n tuella suoritettiin myös markkinatutkimusta, jonka seurauksena koottiin tiedot kylän tarjoamista tuotteista ja palveluista sekä perustettiin syksyisin pidettävät Kankkilan Seudun Markkinat.

Jäsenistön toiveiden mukaan on järjestetty myös kesäretkiä, joista viimeisin Söderskärin majakalle 2014. Muutaman vuoden välein järjestettävillä Myrskylä-päivilläkin yhdistys on ollut mukana.

Yhdistys omistaa Marttila-nimisen kiinteistön, jonka kunta lahjoitti 2013 yhdistykselle.