JÄSENYYS

Vuonna 2017 yhdistyksemme jäsenistöön kuului 121 henkilöä. Suurin osa varsinaisia jäseniä, jotka asuvat/mökkeilevät Kankkilassa. Jäseniin kuuluu myös muualla Myrskylässä tai muilla paikkakunnilla asuvia, joita kylämme ja yhdistyksemme toiminta kiinnostaa.