KANKKILAN METSÄSTYSSEURA RY

Kankkilassa toimii metsästysseura, jonka päätyönä metsästyksen lomassa on luonnonvaraisten riistaeläinten hoito, sisältäen talviruokintaa ja pienpetojen pyyntiä. Seura avustaa riistakeskusta erilaisten laskenta- ja seurantatehtävin ympäri vuotta. Myös virkavaltaa avustetaan erilaisissa riistaonnettomuuksissa tai riistan ja ihmisen välisissä konflikteissä, joita peto- ja villisikakannan kasvaessa voi odottaa tapahtuvaksi Kankkilassa. Hirvieläinkolareita on jo ollutkin. Metsästysseura on saanut tietoonsa myös karhujen, susien ja ilveksien vierailuja kylämme alueella, mutta onneksi toistaiseksi ilman mitään vaaratilanteita tai harmeja.

Lisäksi Kankkilan metsästysseura järjestää erilaisia tilaisuuksia kyläläisille ja maanomistajille sekä yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa muitakin aktiviteetteja esim. seurakunnan kanssa Miesten luontopyhäkoulun. Kyllähän metsästysseuran jäsenet ovat auttaneet kyläyhteisöä myös talkoomalla. 

Tärkeää Kankkilan metsästysseura ry:lle on, että kaikki luonnossa toimivat harrastusjärjestöt pystyvät toteuttamaan luontoaktiviteetteja eikä metsästäessäkään halua estää muiden luonnossaliikkujien mahdollisuutta nauttia luonnosta. 

Seurassamme on poikkeuksellisen hyvä henki ja sitä haluamme vaalia jatkossakin. Mielellämme otamme kylässä kasvavia nuoria mukaan toimintaan. Heille löytyy varmasti myös vanhempia metsästäjiä opastamaan ja ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan. Mukaan mahtuu myös naisia, joiden keskuudessa metsästysinnostus on yleisesti viime aikoina kasvanut.  

LIITTYMINEN


Jos olet kiinnostunut liittymään Kankkilan metsästysseura ry:n riveihin, sillä on kolme periaatteellista edellytystä:

  1. Jäsenen pitää olla suorittanut metsästäjätutkinto, eli metsästyskortti on oltava voimassa.
  2. Jäsenen pitää myös liittyä toimintansa, maanomistuksensa tai muun sukulaisuutensa kautta melko tiiviisti Kankkilan kylään. Pelkkiä mökkiläisiä ei pääsääntöisesti oteta seuraan huonojen kokemusten vuoksi.
  3. Jäsenen tulee olla porukkaan sopeutuva, yhteistyöhaluinen ja osallistua seuran toimintaan myös jahdin ulkopuolella. 

Jos nämä seikat ovat ok ja tahdot liittyä, niin otahan yhteyttä metsästysseuran puheenjohtajaan.


YHTEYSTIEDOT

PUHEENJOHTAJA
Tom Högström
Pyyläntie 3
07600 Myrskylä
PUHELIN: 0400 714 065
S-POSTI : tome.hogstrom@gmail.com

SIHTEERI
Åke Smolander                                                                                                             Ilkantie 2 aF 00320 Helsinki
PUHELIN: 0500 413 020
S-POSTI :  ake@smolander.fi