KANKKILAN METSÄSTYSSEURA RY

Kankkilassa toimii metsästysseura, jonka päätyönä metsästyksen lomassa on luonnonvaraisten riistaeläinten hoito, sisältäen talviruokintaa ja pienpetojen pyyntiä. Seura avustaa riistakeskusta erilaisten laskenta- ja seurantatehtävin ympäri vuotta. Myös virkavaltaa avustetaan erilaisissa riistaonnettomuuksissa tai riistan ja ihmisen välisissä konflikteissä, joita peto- ja villisikakannan kasvaessa voi odottaa tapahtuvaksi Kankkilassa. Hirvieläinkolareita on jo ollutkin. Metsästysseura on saanut tietoonsa myös karhujen, susien ja ilveksien vierailuja kylämme alueella, mutta onneksi toistaiseksi ilman mitään vaaratilanteita tai harmeja.

Lisäksi Kankkilan metsästysseura järjestää erilaisia tilaisuuksia kyläläisille ja maanomistajille sekä yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa muitakin aktiviteetteja esim. seurakunnan kanssa Miesten luontopyhäkoulun. Kyllähän metsästysseuran jäsenet ovat auttaneet kyläyhteisöä myös talkoomalla. 

Tärkeää Kankkilan metsästysseura ry:lle on, että kaikki luonnossa toimivat harrastusjärjestöt pystyvät toteuttamaan luontoaktiviteetteja eikä metsästäessäkään halua estää muiden luonnossaliikkujien mahdollisuutta nauttia luonnosta. 

Seurassamme on poikkeuksellisen hyvä henki ja sitä haluamme vaalia jatkossakin. Mielellämme otamme kylässä kasvavia nuoria mukaan toimintaan. Heille löytyy varmasti myös vanhempia metsästäjiä opastamaan ja ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan. Mukaan mahtuu myös naisia, joiden keskuudessa metsästysinnostus on yleisesti viime aikoina kasvanut.  

LIITTYMINEN


Jos olet kiinnostunut liittymään Kankkilan metsästysseura ry:n riveihin, sillä on kolme periaatteellista edellytystä:

  1. Jäsenen pitää olla suorittanut metsästäjätutkinto, eli metsästyskortti on oltava voimassa.
  2. Jäsenen pitää myös liittyä toimintansa, maanomistuksensa tai muun sukulaisuutensa kautta melko tiiviisti Kankkilan kylään. Pelkkiä mökkiläisiä ei pääsääntöisesti oteta seuraan huonojen kokemusten vuoksi.
  3. Jäsenen tulee olla porukkaan sopeutuva, yhteistyöhaluinen ja osallistua seuran toimintaan myös jahdin ulkopuolella. 

Jos nämä seikat ovat ok ja tahdot liittyä, niin otahan yhteyttä metsästysseuran puheenjohtajaan.


YHTEYSTIEDOT

PUHEENJOHTAJA
Asko Virén
Mestarintie 19
07600 Myrskylä
PUHELIN: 040 763 034 3
S-POSTI : asko@viren.fi

SIHTEERI
Åke Smolander
Ilkantie 2 A G
00320 Helsinki
PUHELIN: 0500 413 020
S-POSTI : ake@smolander.fi

SUURRIISTAVIRKA- APUHENKILÖ
Arto Virén
Uudentuvantie 50
07690 Kankkila
PUHELIN: 040 526 457 8
S-POSTI : arto@viren.fi